DoelBestuurCanonDonateursVragenProjectenLinks

Aanmelden Contact

De activiteiten van Altvoorde worden mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van vrijwilligers, die door het gehele land begraafplaatsen bezoeken, historische achtergronden achterhalen of contacten onderhouden met betrokkenen, natuursteenbedrijven, overheden en instanties. De stichting kan haar werk alleen voortzetten door de steun van velen, die advies geven, medewerking verlenen of een bijdrage overmaken. Als ook u het belangrijk vindt dat de graven van grote Nederlanders behouden blijven en in goede staat worden gehouden, dan kunt u ons steunen door een bedrag over te maken op giro 4805450 ten name van Stichting Altvoorde, 's-Gravenhage.
Uw bijdrage is zeer welkom en helpt ons bij onze taak.

Donateurs worden twee maal per jaar op de hoogte gehouden van de activiteiten. De Stichting Altvoorde is gerangschikt als instelling bedoeld in artikel 24 lid 4 van de Successiewet 1956. Hierdoor betaalt de stichting slechts 11 % successierechten; de Minister van FinanciŽn verleent voor belangrijke schenkingen kwijtschelding van het verschuldigde schenkingsrecht.
De Belastingdienst heeft Stichting Altvoorde erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Schenkingen aan Altvoorde zijn daardoor aftrekbaar van de belasting.


© Copyright 2005 Stichting Altvoorde